Cyklingen

 

  • Hjälmen är det första som åker på och knäpps samt det sista som åker/knäpps av. Man får inte leda/cykla på cykeln utan knäppt hjälm!

  • Efter växling leder ni cykeln i ca 50m till en vänstersväng. Efter den svängen får ni hoppa på cykeln. 

  • Ca 50m innan växlingen till löpning hoppar ni av cykeln och leder den sista biten.

  • Drafting (klungkörning) är inte tillåtet. Vi kan inte bestraffa deltagare då vi inte har kontrollanter ut med vägen så det räcker, men ser helst att det inte förekommer. Reglerna är alltså att man måste ha minst 10meter fram till nästa deltagares bakhjul. Vill man köra om så gör man det så snabbt som möjligt. 

  • Tempocykel är tillåtet (även aerobars och tempohjälm).

  • Första 50m och sista 50m är på grus.

  • Vändpunkt efter 9km.

  • Vätskestation vid vändpunkten.

  • Ett tågspår passeras två gånger. Är bommarna nere får man under inga omständigheter passera.

  • Det finns funktionärer vid alla farliga korsningar som kommer försöka stoppa bilarna. Notera dock att vi inte har någon rätt att stoppa bilisterna så håll ögonen öppna!

 

När ni hämtar cykeln i växlingsområdet så leder ni den i ungefär 50m fram tills ni kommer till en nedförsbacke. Efter den backen tar ni vänster och hoppar sedan på cykeln EFTER skylten som säger "Cykel på". När ni sedan kommer tillbaka så ska ni hoppa av cykeln INNAN skylten med "Cykel av".

 

Vägen ska förhoppningsvis vara väl markerad och genomföras utan problem. Ni kommer till en början korsa infarten till parkeringen, men där skall det finnas funktionär som stoppar bilarna. Strax därefter kommer ni ta höger och åka över ett tågspår. Därefter är det drygt 3km tills ni ska svänga vänster vid Sturefors slott. Sedan är det bara att följa vägen i 6km till vändpunkten. Ni kommer efter en högersväng svänga av till vänster där det finns en vändplats (Landeryd kyrka). På den vändplatsen kommer en kona vara utplacerad som skall rundas motsols. Vid vändpunkten kommer det även finnas en vätskestation. Efter vändpunkten är det samma väg tillbaka.

Cykelbanan

Vändplatsen

Huvudsponsorer

Sponsorer

vastracykelaffaren_il.png
klovern_vit.png